Het rijk wil eigenaar worden van warmtenetten

Administrator (admin) on Oct 22 2022

Rijk wil meerderheid belangen van warmtenetten werven

Nederland, oktober 2022:
Rijk wil eigenaar worden van warmtenetten / stadsverwarming.

Warmtenet / stadsverwarming distributie in het nieuws; Rijk wil eigenaar worden van warmtenetten.

 

Gemeenten kunnen niet zelf een expliciete voorkeur uitspreken voor een bepaald type warmtebedrijf bij het gunnen van een warmtenet. Dat staat op gespannen voet met de uitgangspunten in de nieuwe Warmtewet, en is in strijd met de Europese regels. Dat zegt staatssecreatris Ye?ilgöz-Zegerius (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Met de Wet collectieve warmtevoorziening, of Nieuwe Warmtewet, moet het aanleggen en exploiteren van warmtenetten makkelijker worden, en moeten de rechten en plichten van aanbieders, afnemers en de gemeente duidelijker worden. De aanleg van warmtenetten als alternatief voor aardgasverwarming moet op die manier sneller kunnen. Dat moet ook, als over 30 jaar alle Nederlandse woningen van het aardgas af moeten zijn.

 

Het eigendom van warmtenetten moet voor meer dan de helft in de handen van de overheid komen, vindt CDA-Kamerlid Henri Bontenbal. Door die netten, ook wel bekend als stads- of blokverwarming, in publiek beheer te krijgen, wil de christendemocraat meer grip krijgen op deze vorm van energievoorziening.

 

Op dit moment zijn ongeveer een half miljoen huizen aangesloten op zo'n warmtenet. De bedoeling is dat dat aantal groeit naar een miljoen, zegt Bontenbal. 'Op de achtergrond is er een stevige discussie over wie die warmtenetten moet ontwikkelen. Dat kan publiek of privaat, en ik wil dat het die publieke kant op gaat.' Aldus Bontenbal. 

Waar het uiteindelijk heen gaat ?  De toekomst zal het uitwijzen. 

De meningen over energie levering  (en openbaar vervoer) aan het rijk laten of aan de commercie ? Is er een die elk jaar wel voorbij komt en waarbij meningen uiteenlopen. 

Back

Go to top

logo ea© vrijdag 9 december 2022

Pagina: Energieambassadeurs - Blog
Tags:energie-ambassadeur, energie-adviseur, energiebesparing, gas besparen, woning verduurzamen, warmtepomp, nul op de meter, stroom, besparen, energieambassadeur, gemeente, provincie, overheid, tips, energie, Pv, Isolatie, HR + glas, energielabel verbeteren.
Beschrijving: Energie ambassadeurs helpen u om energie te besparen, bezoeken u aan huis en geven tips over woningverbetering en installaties zoals bijvoorbeeld het kiezen voor een warmtepomp.