Onderhoud en inspectie van uw installatie

Het is raadzaam om jaarlijks uw ‘wamtebron’ (CV ketel /warmtepomp) door een  vakman te laten controleren.
Dat voorkomt dat uw apparaat onnodig te veel energie verbruikt. 

Een niet goed afgesteld gasblok of verlopen gasblok van een CV-ketel kan namelijk ongewenst tot een slecht rendement van uw ketel leiden. Maar ook een op tijd ontdekte waterlekkage in uw toestel kan voorkomen dat het toestel bijvoorbeeld aangetast wordt of dat de lekkage uiteindelijk sluiting in het elektra gedeelte kan veroorzaken.  Voorkomen is beter dan genezen !

Wettelijk CO-certificaat

Zonder dit certificaat mogen bedrijven vanaf 1 april 2023 geen gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, geisers en gashaarden, meer onderhouden, repareren of plaatsen. Dit is bepaald in het wettelijke CO-stelsel, dat erop is gericht om incidenten met koolmonoxide te voorkomen.

 

Wat moet er gedaan worden tijdens onderhoud en inspectie van een cv-ketel of warmtepomp ?

Onderhoud en inspectie van een cv-ketel:

Het dient aanbeveling om jaarlijks het volgende te doen:

 

 • Rookgasanalyse en emissie meting met een gekeurd meetinstrument : twee gas sensoren (meetcellen), die de zuurstof (O2) en koolstofmonoxide (CO) direct meten, vormen de basis voor de rookgas analyse bij de huishoudelijke CV-installaties.  Indien nodig de verbranding bijstellen.
 • De dichtheid van de rookgasafvoer fisiek en d.m.v. een meting controleren.
 • Voordruk van het aardgas meten bij stilstaande en draaiende installatie.
 • Ionisatiestroom meten (krijgt de elektronica voldoende informatie dat er verbranding is).
 • Visuele inspectie van de brander.
 • Visuele inspectie van ionisatie- en ontstekingspennen.
 • Reinigen van de sifon (HR ketels) en indien nodig spoelen van de warmtewisselaar (Alu ketel).
 • Controleren van de waterdruk in bron- en afgiftesysteem.
 • Controleren van de expansie mogelijkheid (expansievaten).
 • Inspectie van de bedrading: zit alle bedrading goed vast, is deze nergens beschadigd
 • Inspectie van leidingen: is er nergens een lekkage / of spoor van lekkage
 • Inspectie van onderdelen: zitten kleppen, gasblok, ventilator, pompen, isolatie, enz. nog goed bevestigd
 • Doorlopen van het 'ketel menu': staan er geen vreemde instellingen in, geven alle temperatuursensors de juiste waarde weer
 • Het uitlezen van recente storingen en, indien deze er zijn, analyseren
 • Het toestel testen op aanwezige functies:  verwarming / tapwaterverwarming / draaien van pompen / omlopen van kleppen
  (Zet tijdens deze test een eventueel  andere aanwezige geluidsbron (radio) uit en luister of alles normaal klinkt / niets aanloopt)

Jaarlijkse rookgasanalyse meting van verbrandingsgassen cv ketel


Onderhoud ventilatie box /  WTW box / afzuiging:

 

Het dient aanbeveling om jaarlijks het volgende te doen:

 

 • Filters schoonmaken of vervangen (soms is dit meerdere keren per jaar nodig !)
 • Ventilator schoepen reinigen en warmtewisselaar reinigen bij een WTW
 • Testen op werking
 • Reinigen van kanalen
 • Visuele inspectie van afdichtingen / verbindingen etc.
 • Luchthoeveelheid meten

 

Onderhoud en inspectie van een warmtepomp:

 

Het dient aanbeveling om jaarlijks het volgende te doen:

 

 • Controleren van de waterdruk in bron- en afgiftesysteem
 • Controleren van de expansie mogelijkheid (expansievaten)
 • Inspectie van de bedrading: zit alle bedrading goed vast, is deze nergens beschadigd
 • Inspectie van leidingen: is er nergens een lekkage / of spoor van lekkage
 • Inspectie van onderdelen: zitten kleppen, compressor, pompen, isolatie, enz. nog goed bevestigd
 • Doorlopen van het 'warmtepomp menu':staan er geen vreemde instellingen in, geven alle temperatuursensors de juiste waarde weer
 • Noteren van het aantal draaiuren:  door deze te vergelijken met voorgaande jaren heeft u een indruk of er geen vreemde afwijkingen zijn. Als de warmtepomp goed is afgestemd op de ‘transmissie’  en  bijvoorbeeld is  ingezet met een Bétafactor van .8 heeft u ongeveer 2000 draaiuren per jaar voor verwarming en 500 uur voor tapwater’
 • Noteren van het aantal starts en stops van de compressor (en indien er aanleiding toe is analyseren)
 • Het uitlezen van recente storingen en, indien deze er zijn, analyseren
 • Controleren Glycolgehalte van de bron
 • Het toestel testen op aanwezige functies: verwarming / tapwaterverwarming / koeling / draaien van pompen / omlopen van kleppen (Zet tijdens deze test een eventueel  andere aanwezige geluidsbron (radio) uit en luister of alles normaal klinkt / niets aanloopt)
 • Meten en noteren van elektrische stroom per fase: te veel stroomverbruik kan bijvoorbeeld duiden op slijtage.
 • Meten en noteren van het temperatuurverschil (delta T) van de bron en afgifte.
 • Inspectie van de leidingfilters en indien nodig reinigen: warmtepomp eerst uitzetten, dan afsluiters dicht, filters uitnemen schoonspoelen en terugplaatsen. Als filters ernstig vervuild zijn kan dit bijvoorbeeld duiden op een lekkage.

Noot: Wij beperken ons met deze pagina tot ‘Woningen’ !  Voor grote utiliteitsinstallaties is onderhoud en inspectie namelijk vaak door de overheid verplicht met als uitgangspunt het milieu (uitstoot van installaties)

Go to top

logo ea© donderdag 30 mei 2024

Pagina: Energieambassadeurs - Onderhoud-en-inspectie
Tags:techniek, installatie, verbetering, nieuw, vervang, rendement, bespaar
Beschrijving: Bespaar energie door tijdig onderhoud, en inspectie te doen aan uw technische installatie, en verbeter daar waar nodig