Subsidiegegevens woningverbetering / duurzame energie

geldpotje subsidie duurzaam


In 2020 veranderen de regels voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Pelletkachels en biomassaketels worden niet langer gesubsidieerd. Voor warmtepompen en zonneboilers is er alleen nog subsidie in de bestaande bouw.


Pelletkachels en biomassaketels hebben een nadelige invloed op het klimaat in de vorm van stikstof en fijnstof, vandaar dat deze van de subsidielijst zijn geschrapt per 1 januari 2020.


Ook vindt de minister het niet langer nodig om subsidie te verstrekken voor het plaatsen van warmtepompen en zonneboilers in nieuwbouwwoningen. Met de wijziging van de Gaswet zijn de netbeheerders immers in principe niet langer verplicht om een nieuwe woning of nieuw gebouw aan te sluiten op het aardgasnet. Voor deze gebouwen zijn alternatieven voor het verwarmen op aardgas dus min of meer al verplicht.


Het is beter om het budget van de ISDE volledig in te zetten voor de verduurzaming van bestaande woningen en andere gebouwen.  Daarom zal de ISDE met ingang van 1 januari 2020 niet langer open staan voor investeringen in woningen waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend.


 
Subsidie voor isolatie

Tegenover deze versobering staat ook een verbreding. Vanaf 2021 kunnen woningeigenaren en VVE’s ook ISDE-subsidie aanvragen voor investeringen in isolatie. Tot nu toe konden ze daarvoor een beroep doen op de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Tot 1 januari 2021 is daarvoor € 84 miljoen subsidie beschikbaar. Vanaf 1 januari 2021 komt de subsidie voor deze energiebesparende isolatiemaatregelen dus uit de pot van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Via de ISDE is dan tot en met 2030 ook subsidie beschikbaar om woningen te isoleren.

 
ISDE verlengd tot 2030

De Investeringssubsidie Duurzame Energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013. Sinds 1 januari 2016 konden zakelijke gebruikers en particulieren subsidie krijgen bij de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen. De meerjarige ISDE-regeling zou oorspronkelijk doorlopen tot en met 31 december 2020. De ISDE wordt volgens de minister in ieder geval verlengd tot 2030. Hoeveel subsidie er vanaf 2021 ter beschikking komt, is momenteel nog niet bekend.


Op de website van de overheid www.RVO.nl  treft u alle informatie over de ISDE;

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

 


Naast bovenstaande landelijke subsidie is er soms ook provinciaal of lokale subsidie beschikbaar, op de site http://www.energiesubsidiewijzer.nl/  kunt u dit eenvoudig controleren. Tik daar uw woonplaats in en u treft ook de provinciale en lokale subsidies (als die er zijn).

 

Go to top

logo ea© maandag 27 juni 2022

Pagina: Energieambassadeurs - Subsidie duurzame energie, maak er gebruik van
Tags:subsidie, warmtepomp, zonneboiler, isolatie, isoleren, duurzaam, verduurzamen, toeslag, teruggaaf,
Beschrijving: Ontvang subsidie voor energiebesparing eigen woning, door glas en isolatie verbetering en door aanschaf van een warmtepomp.