Hybride installatie , hybride toestel

 

Het woord ‘hybride’ kennen we natuurlijk wel uit de autobranche;
Een "hybride voertuig" is volgens de definitie van de VN een voertuig waarin ten minste twee energie-omzetters en twee in het voertuig ingebouwde energieopslagsystemen aanwezig zijn om het voertuig aan te drijven.


Een auto die zowel een benzine motor heeft als een elektramotor is een Hybride (parallel hybride)


Een auto die een elektra motor heeft en rijd op een accu, maar overschakelt op stroom van een benzine generator als de accu leeg is, is een hybride (serie hybride)


Een auto die één motor heeft die op zowel benzine als gas kan rijden is BI-FUEL (2 brandstoffen) en geen hybride.

 

(Er kan dus best wat verwarring zijn)

 

Hybride installatie:


Een hybride installatie is een installatie waarin 2 toestellen met elk hun eigen van elkaar verschillende brandstofsoort  gezamenlijk een afgifte systeem  voorzien van warmte.

 

Een installatie met een (elektrische) warmtepomp en  een aardgas HR-ketel die beide hetzelfde verwarmingsdoel (afgiftesysteem) hebben is een hybride installatie.

 

Voorbeelden van een hybride installatie:

 

(buiten)lucht/water- warmtepomp gecombineerd met aardgas cv-ketel
(ventilatie)lucht/water-warmtepomp gecombineerd met een aardgas cv-ketel
bodem (water/water of brine/water) warmtepomp gecombineerd met een aardgas-cv ketel

Een aardgas cv-ketel gecombineerd met een elektrisch element is ook een hybride installatie, echter deze zal je niet snel tegenkomen omdat aardgas t.o.v. elektriciteit per kWh veel goedkoper is.  Het heeft dus niet zoveel nut deze combinatie te maken. Tenzij men een overvloed aan stroom heeft van PV-panelen.


Hybride toestel:


Een hybride toestel is één toestel waarin 2 systemen onder één mantel ,met elk een eigen energie omzetsysteem en eigen (van elkaar verschillend) brandstofsysteem zijn samengebracht en samen een gezamenlijk afgiftesysteem voorzien van warmte.

 

Een warmtepomp met een elektrisch element is geen hybride toestel. Immers er is maar één brandstofsoort te weten elektrische stroom.

 

Voorbeeld hybride systeem ventilatieluchtwarmtepomp en ketel

voorbeeld hybride systeem ventilatielucht warmtepomp en hr ketel

Bij bovenstaande tekening / schema

 

 • De ventilator zuigt lucht uit de woning aan en blaast deze door de verdamper heen naar buiten toe
 • de ventilatieluchtwarmtepomp haalt in de verdamper energie uit de ventilatielucht
 • de warmtepomp geeft deze energie af in de condensor
 • door de condensor stroom cv water ..wat naar de buffertank gaat en terugkomt hierdoor wordt de buffertank warm
 • als er tapwater wordt getapt loopt dit koude tapwater door de tapwaterspiraal in de buffer, hierdoor wordt het tapwater voorverwarmt voor het de ketel inkomt
 • de combiketel warmt het tapwater tijdens tappen na tot 60 graden
 • Als de verwarming vraagt gaat de cv pomp in de ketel aan en levert de ketel warmte aan het afgiftesysteem (radiatoren)
 • De retour die uit het afgiftesysteem wordt door de buffer heen gestuurd, hiermee wordt het afgekoelde cv water weer iets warmer (door de warmtepomp) voor het de ketel in komt
 • Als er geen tapwater wordt getapt en de verwarming niet aan is, brengt de warmtepomp boiler het buffervat op een ingestelde temperatuur en stopt daarna ook. (Het ventileren blijft gewoon doorgaan, alleen wordt bij geen vraag geen energie onttrokken)

Op deze manier draagt de ventilatielucht warmtepomp dus bij aan tapwater- en  cv-verwarming.
 

Zowel de ventilatielucht warmtepomp als de ketel leveren energie, we noemen dit een HYBRIDE systeem. De warmtepomp zorgt dat er aardgas wordt bespaard.

 

Rekenvoorbeeld hybride installatie ventilatielucht warmtepomp en ketel

 

Rekenvoorbeeld om een bestaande woning met alleen een combiketel, te wijzigen (uit te breiden) naar een hybride systeem met een ventilatielucht warmtepomp.  De nieuwe warmtepomp die energie gebruikt uit de ventilatielucht komt in de plaats van de mechanische ventilator afzuigbox die op zolder hangt. Het aantal m³ wat per uur wordt afgezogen wijzigt hierdoor verder niet (in dit voorbeeld).

 

Deze voorbeeld woning heeft een vastgesteld gasverbruik van 1430 m³ gas per jaar.


Hiervan is 1140 m³ gas voor verwarming
en 290 m³ gas voor tapwaterverwarming.

 

De transmissie van de woning is dan theoretisch:
in één m³ Gronings aardgas zit netto omgerekend ca. 8,8 kWh
Jaarverbruik voor verwarming is 1140 m³ x 8,8 = 10032 kWh
In Nederland draait een ketel  (omgerekend naar vollast) ca. 1650 vollasturen per jaar.
De praktijk transmissie is hier dus:  10032 : 1650 = 6,08 kW

 

De ventilatieluchtwarmtepomp die we voor ogen hebben heeft een afgegeven vermogen van 1,4 kW
Als de compressor 24 uur op een dag aan zou zijn, kan het toestel dus 33,6 kWh per dag bijdragen aan de energievraag voor tapwater en verwarming samen.

 

Wat is de energievraag per dag werkelijk ?

 

Voor tapwater kunnen we theoretisch stellen dat dit 365 dagen per jaar plaats vindt.
De 290 m³ gas per jaar voor tapwater x 8,8 (netto inhoud in kWh voor tapwater)  = 2552 kWh per jaar voor tapwater verwarming. Delen we deze door 365 dagen, dan zien we dat per dag 6,99 kWh nodig is voor tapwater.

Om het een en ander beter te beredeneren hebben we een tabel gemaakt:

 

tabel bijdragen warmtepomp in hybride systeem voorbeeld

 

 • Kolom 2:  Aan de hand van statische- en graadminuten gegevens van de afgelopen jaren hebben we de 1650 vollast uren verdeeld over de werkelijke energievraag voor verwarming per maand.
 • Kolom 3: Van de jaarlijkse warmtevraag, valt hoeveel % in welke maand (vergelijkbaar met kolom 2)
 • Kolom 4: We hadden, aan de hand van het bekende gasverbruik al uitgerekend (tekst boven de tabel)  wat de transmissie bedraagt (in dit voorbeeld 6,08 kW) we vermenigvuldigen dit met het aantal draaiuren in die maand en komen dan aan kWh nodig voor verwarming in een bepaalde maand.

Let op:  Om het rekenvoorbeeld te vergemakkelijken heeft elke maand een gelijk aantal dagen gekregen nl. 365/12 = 30,416 dag.

 

 • Kolom 5:  Het benodigd vermogen per maand voor tapwaterverwarming, dit is niet weersafhankelijk dus voor elke maand gelijk gesteld.
 • Kolom 6: Het benodigd verwarmingsvermogen + het benodigd tapwatervermogen opgeteld.
 • Kolom 8: De beoogde ventilatieluchtwarmtepomp geeft maximaal per maand dit vermogen.
  (1,4 kW x 24 uur x 365 dagen ) : 12 maanden = 1022 kWh
 • Kolom 9: Gevraagd vermogen in die maand minus het door de ventilatielucht warmtepomp geleverde vermogen is vermogen wat de ketel moet doen (alleen de positieve getallen)
 • kolom 10: De bijdragen die de ventielatielucht warmtepomp ‘kwijt kon’ (kon leveren)
 • Kolom11: Het aantal draaiuren wat de compressor van de ventilatieluchtwarmtepomp kon maken.

Noot: In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat zowel het tapwater als de verwarming een buffervat heeft. Het gaat dan ook om de maximaal mogelijke bijdragen van de ventilatieluchtwarmtepomp die theoretisch mogelijk is per maand. Verder rekenen we  (ronden we steeds af)  tot 2 cijfers achter de komma. Dit voorbeeld zal in de praktijk zeer moeilijk haalbaar blijken, een zeer intelligente regeling zou hier voor nodig zijn… in de praktijk zal de ketel, als die aangaat op vraag van de kamerthermostaat, al snel te veel leveren waardoor de bijdragen van de warmtepomp minder zal zijn.

 

Conclusie in dit voorbeeld:
 

**Gerekend met gemiddelde prijs klein gebruik 2016: gas € 0,65 per m³, elektra € 0,22 per kWh

In de installatie met alleen een ketel gebruikte we 1430 m³ gas , wat overeen komt met 12.584 kWh Energie kosten: 1430 m³ x € 0,65 = € 929,50 (jaar)
 

De situatie met een ventilatielucht warmtepomp van 1,4 kW afgegeven vermogen.

Bijdragen van de ventilatieluchtwarmtepomp IN DIT VOORBEELD: 9390 kWh (uit de tabel)
Dat komt overeen met 9390 kWh : 8,8 = 1067 m³ gas besparing per jaar

Ons gasverbruik wordt dus 1430 – 1067 = 363 m³ =  (x € 0,65 =) € 235,95

Verbruik van de ventilatieluchtwarmtepomp = 9390 kWh : (behaalde jaar cop) 3,8 = 2471 kWh uit het net (x € 0,22) = € 543,00
Het energie verbruik wordt nu 235,95 + 543 = € 778,95 per jaar.

Besparing in euro:  : € 929,50 – € 778,95 = €  150,55 per jaar.
 

We kochten de ventilatieluchtwarmtepomp installatie voor 2500 ,-- (zelf geplaatst)

we ontvingen 750 euro subsidie:  kosten dus 2500-750 = 1750 euro
Terug verdientijd in dit voorbeeld: 1750 : 150,55 = 11,6 jaar.
 

De conclusie zou kunnen zijn dat het toepassen van dit toestel pas echt interessant wordt op het moment dat je met PV panelen je eigen stroom opwekt en tevens het salderen van kracht is. Je bespaart dan flink op gas en als je de stroom zelf kan leveren wordt het leuk.

Go to top

logo ea© vrijdag 14 mei 2021

Pagina: Energieambassadeurs - hybride warmtepomp opstelling toestel en installatie
Tags:hybride, systeem, toestel, installatie, bivalent, koppeling,
Beschrijving: Een hybride installatie of toestel maakt gebruik van 2 brandstofsoorten met elk hun eigen omzet systeem, hybryde verwarmingstechniek