CV ketel en geiser informatie

 

 • Anno vandaag de dag mag er geen nieuwe VR ketel meer worden verkocht i.v.m. de label kwalificering.
  U kiest dus altijd een HR –ketel.  Hoe hoger het getal, hoe beter. Kies dus liever een HR 107 i.p.v. een HR 104.
 • cv ketelOpen of Gesloten
  Tegenwoordig is haast elke nieuwe CV ketel van het type ‘gesloten’.   Een gesloten CV-ketel haalt de lucht die nodig is voor de verbranding van het aardgas, van buiten! In een woning ziet u vaak door het dak een zgn. concentrische pijp gaan (een pijp in een pijp) in de buitenste pijp zit de verse lucht die van buiten naar binnen wordt gezogen door de ventilator in de ketel, in de binnenste pijp gaan de verbrandingsgassen naar buiten. (In een flat zijn meestal per strang twee kanalen gemaakt een voor de gezamenlijke rookgasafvoer en een gezamenlijke luchttoevoer u ziet dan twee pijpen vanaf uw ketel vertrekken).
  Vroeger waren de ketels ‘open’  de lucht die nodig was voor verbranding werd dan uit de omgeving van de ketel aangezogen. Hierdoor moest er in de ruimte van de ketel een beluchtingspijp of gat in muur of dak worden gemaakt. Als u dus van ‘open’ naar ‘gesloten’ gaat mag dat gat worden afgedicht, doe dit altijd in overleg met een deskundige, zodat u zeker weet dat u het juiste ‘beluchtingskanaal’ dicht maakt.  (Foto: Op deze foto ziet u de pijp met verbrandingsgassen (dikwandig aluminium) en de lucht die van buiten komt (zwart kunststof) op de ketel zitten.
 • Een nieuwe cv-ketel heeft geen waakvlam meer maar een elektrische ontsteking.
 • Een combiketel is een ketel die naast verwarmingswater, in het zelfde toestel, ook tapwater warm maakt.
 • Een solo-ketel maakt alleen verwarmingswater warm. Echter kan men buiten de ketel een driewegklep plaatsen met een ‘indirect gestookte boiler’ er na.  Op die manier kan een solo ketel ook tapwater verwarmen.
 • Een HR ketel heeft een 'afvoer' nodig om het condenswater af te voeren.
 • Keuken- of Bad geisers op aardgas worden nagenoeg niet meer toegepast in Nederland.

Vaak kiest men bij vervangen van een installatie voor een combiketel en probeert men de warmwaterleiding van de ketel naar keuken of bad te laten lopen. Naar het bad lukt haast altijd in de Nederlandse woning, naar de keuken is soms wat lastiger zonder al te veel breekwerk. Dan wordt voor de keuken vaak gekozen voor een close-in boiler op elektra.
De voorkeur is, energie technisch, echter beter om ook de keuken met de combiketel te bedienen.

 

 • Is er echt geen ontkomen aan een keuken- of bad geiser ? Kies dan ook hier voor een gesloten toestel !  Dit laatste geld ook voor een gasboiler ! Op die manier hoeven er geen extra beluchtingsvoorzieningen in de ruimte te worden gebracht. (U weet misschien nog wel dat bij gebruik van een keukengeiser er in de keuken ook altijd een rooster in dak of muur zat met de nodige tocht verschijnselen in die ruimte?)
 • Kies bij voorkeur een slimme klokthermostaat, maar probeer altijd uit of nachtverlaging (het ’s nachts lager zetten van de thermostaat) wel echt een goede keuze is voor uw woning. Vaak is dat wel het geval, soms niet.
 • Zet verwarming dicht of uit op het moment dat u even de woning lucht d.m.v. het open zetten van de ramen.
 • CV-leidingen in ruimten die u eigenlijk niet verwarmt (zolder / koof / weg getimmerde ruimte / kruip ruimte) dient u goed te isoleren.
 • Een sierhaard op aardgas is wellicht mooi, maar aan te merken als extra luxe en niet echt nodig  (gebruik dan een houtketel).
 • Losse gaskachels met stralingswarmte, een in de kamer een in de keuken, zoals vroeger zijn niet meer van deze tijd. Het rendement van dit soort kachels is vaak zeer slecht (er gaat veel warmte door de schoorsteen weg).  Er zijn nog wel ‘moederhaarden’ verkrijgbaar met een HR rendement . Op de moederhaard (een soort cv ketel / kachel combinatie) worden dan radiatoren aangesloten.

 

Alternatief:
 

In plaats van een CV-ketel op aardgas kan (niet altijd mogelijk) ook worden gekozen voor:
 

 

 • Warmtepomp
 • Houtketel / Pelletketel
 • Propaanketel (in het buitengebied / polder)
 • Stookolie (niet meer van deze tijd)
 • Of een combinatie van een cv-ketel en een van bovenstaande.


Voor warmwater:
 

 

 • Warmtepompboiler (energie uit ventilatielucht)
 • PV boiler (energie van PV panelen)
 • Aardgas boiler

(met wel of geen voorgeschakelde zonneboiler of gecombineerd met zon in één vat)


Afgifte systeem:
 

 • Radiatoren
 • Vloerverwarming,
 • Wandverwarming (net als vloerverwarming maar dan met buizen in de wand)
 • Convectoren (wisselaars al dan niet voorzien van een ventilator)
 • Luchtverwarming (warme lucht door kanalen)


Het meeste comfort wordt ondervonden bij vloerverwarming met niet te hoge temperaturen.

honeywell round thermostaatEen warmtepomp werkt het zuinigst met lage temperaturen (liever geen radiatoren toepassen) maar ook voor een HR ketel geldt dat je beter met 60 graden van de ketel kan vertrekken dan met 80 °C !


Wat voor ketel heb ik ?

Wat voor ketel heb ik ?

 

Kijk op het typeplaatje !  Een typeplaatje is al heel lang verplicht op een aardgas toestel.

 

Wat kom je o.a. tegen als energieambassadeur (als voorbeeld)

oude cv ketels en geisers


Moederhaard

Moerderhaard:  Gaskachel met CV-voorziening; open toestel want aan de achterkant zat één rookgasafvoerpijp die door de muur / via de schoorsteen naar buiten gaat. Aan dit toestel zit ook een stekker, er zit een CV pomp in welke het water door de radiatoren moet pompen.


Type plaatje van een CV ketel:
 

agpo type plaatje

 

We zien op bovenstaand type plaatje dat deze CV ketel zowel gesloten als open kon worden toegepast.

-Als deze ketel 'open' wordt aangesloten zit er alleen een rookgasafvoerpijp op.
-Als deze ketel 'gesloten' wordt aangesloten kwam er naast de rookgasafvoer ook een luchttoevoerpijp op.

Het rendement, volgens de fabrikant, van dit toestel is ?
Rendement is afgegeven vermogen gedeeld door toegevoegde energie (belasting) ;

 

Nominaal afgegeven vermogen is 24,2 kW  (lezen we op het type-plaatje)
Nominale belasting (belasting op het net, dus opgenomen) is 26,7 kW op onderwaarde  (lezen we op het type-plaatje)
Het rendement van een ketel geven we in Nederland weer op onderwaarde !

Het rendement is 24,2 kW : 26,7 kW = 0,906  of wel 90%  (Een VR ketel dus)

 

Wat is onderwaarde of bovenwaarde ?

Toen er nog geen condenserende ketels waren is vastgesteld dat gronings**-aardgas een energie-inhoud van 31,65 MJ heeft.
Later kwamen er HR-ketels die gebruik maakte van de energie die vrijkomt bij 'condensatie' toen is vastgesteld dat aardgas op die manier een energieinhoud heeft van 35,17 MJ.  (Hierdoor zijn er nu ketels die een rendement hebben van 107%, dat klopt natuurlijk niet, maar men heeft de rendements-bepaling-methode op onderwaarde gehouden)
De factor tussen onder en bovenwaarde van Groningsaardgas is dus 35,17:31,65 = 1,11

 

** Let op in Duitsland / Rusland en andere landen heeft het aardgas een andere energie inhoud. (andere samenstelling van gas).

Go to top

logo ea© donderdag 30 mei 2024

Pagina: Energieambassadeurs - Informatie over uw CV ketel of geiser
Tags:cv ketel, hoog rendement, geiser, toepassin, vermogen, belasting, verbruik
Beschrijving: Informatie over nieuwe en oude cv ketels en geisers, heeft u al een HR 107 toestel met een goed CW label voor tapwater