Ditjes en datjes weetjes met betrekking tot energie

 

Als energieambassadeur krijgen we wel eens vragen (ook vreemde)  te horen en soms ook horen we kritiek..
Op deze pagina proberen we zo nu en dan wat hierover te posten:

 

Smart Grids

Vanwege de opkomst van steeds meer windmolens en zonnepanelen is er soms stroom in overvloed en soms zal er een tekort dreigen, dat tekort wordt aangevuld door ‘oude’ centrales of door import uit andere landen op dat moment. 

De stroomprijs zal in de toekomst per kwartier kunnen wijzigen.

Om uw toestellen op het juiste moment, wanneer er veel stroom is en deze dus goedkoop zal zijn, aan te schakelen is onder meer het Smart Grids systeem bedacht. Aanbod en vraag worden aan elkaar gekoppeld.

Vanaf afstand kan de energie centrale, of via een internet verbinding het toestel zelf, bepalen wanneer het voor welke taak aan kan of aan mag.  Denkt u bijvoorbeeld aan de wasmachine die start wanneer het gunstig is en natuurlijk het laden van de elektrische auto. Maar ook de verwarming, een warmtepomp, kan zo worden gestuurd in de toekomst.

 

Voetbalvelden zon vs windmolen

Vraag:  Hoeveel voetbalvelden zonpanelen is  gelijk aan één moderne windmolen van 3 MegaWatt  ?

Antwoord:  Een modern PV- zonnepaneel is tegenwoordig 450 wattpiek en ca. 2 m²

450 watt piek geeft volgens de richtgetal methode (zuid gericht onder 35 graden) per jaar 450 kWh x 0,9 = 405 kWh per m²

Een moderne windturbine van 3 MegaWatt levert vanaf circa windkracht 5
zijn vol vermogen = 3 MegaWatt na één uur draaien is dat dus 3 MWh of wel 3000 kWh

Maar het waait natuurlijk niet altijd harder dan windkracht 5.
Uit statistieken is gebleken dat  ‘n windmolen van 1 MW zo’n 2190 MWh per jaar levert.
 

Je zou ook kunnen stellen dat ’n windmolen omgerekend naar vollast uren 2190 uur doet.
(Het aantal werkelijke draaiuren is natuurlijk meer maar dat komt omdat deze niet altijd met vol vermogen draait) ( voorbeeld: 2 uur x half vermogen is gelijk aan 1 uur vollast /  1 uur volvermogen)

Een 3 Mega Watt molen levert dus 3 x 2190 = 6570 MWh = 6 570 000 kWh per jaar.


Delen we dat door 405 kWh (opbrengst naar boven afgerond van een 450 WP
paneel per jaar) dan zijn dat 16.222 panelen van 2 m²  of wel 32444 m² aan panelen.

 

Een UEFA voetbalveld = 7250 m²
32444 m²  : 7250 m²  = 4,47 voetbalvelden vol zonnepanelen zijn nodig om gelijk te zijn met een 3 MW windmolen.

 

huurprijzen en energielabel

Hoe onbegrijpelijke energielabels huurprijzen volstrekt ondoorzichtig maken. Een beter label betekent een hogere huur, want de huurder betaalt minder stookkosten. Maar is dat altijd terecht? Monitor had hierover een TV documentaire:
De presentatie was in handen van Teun van Keuken.
Deze uitzending van het programma De Monitor met de titel Energielabels werd uitgezonden op zondag 3 april door de NCRV.

http://tvblik.nl/de-monitor/energielabels

Energietransitie

Wat is Energietransitie?  Met de energietransitie wordt een beleidsplan van de overheid, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen, bedoeld. Volgens dit plan moet Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa zijn. In de 'overgangsperiode' wordt het aandeel conventionele energiebronnen, zoals kolencentrales steeds verder verkleind, en wordt tegelijkertijd gewerkt om zo veel mogelijk energie te besparen. Het doel is om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windmolens en dergelijke, maar ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals ook elektrisch vervoer.

Anno 2016 behoort Nederland lang niet tot de beste van de klas, we staan ergens onderaan op de Europese lijst, we hechten blijkbaar nog te veel aan ons aardgas en zonne- en windenergie blijft nog ver achter t.o.v. andere europese landen.

Rookgordijnen

Nederland is ook een land van onduidelijkheden en rookgordijnen.  Er zijn critici die zeggen dat de overheid dit bewust doet en weer andere zeggen dat er gewoon niet goed genoeg wordt nagedacht in Den Haag. 

Natuurlijk is het ook zo dat lange termijn planning, met om de 4 jaar nieuwe verkiezingen, soms ook lastig kan zijn.
‘Elk voordeel eb zijn nadeel om met Johan Cruijff te spreken’.

 

Gehoorde kritiekpuntjes:

 

"Neem nu het terugvragen van de BTW voor zonnepanelen..  veel mensen zien hier vanaf omdat het een onduidelijke paparassen toestand wordt. Je bent ineens energie leverancier, ondernemer voor de belasting en zodoende verplicht om allerlei aangiften te doen.
Nee, verre van handig weer, dit stimuleert de mensen niet om over te gaan op de aanschaf van PV panelen"

 

Een ander voorbeeld:  "Voor de subsidie met betrekking tot warmtepompen is er een zogenaamde apparatenlijst, sommige apparaten op die lijst zijn al veranderd van subsidiebedrag omdat men er nog niet uit was onder welke categorie het apparaat viel. Daarnaast zouden gemeenten, maar ook fabrikanten van de apparaten, graag een link maken naar die subsidie lijst, maar die link veranderd steeds van naam, zodat die links binnen de kortste keren dood lopen. Waarom niet een link maken die hetzelfde blijft.  De lijst zelf kun je dan alsnog een andere up to date titel geven"

 

"Bij welke instantie moet je nu weer zijn ?  Zelfs een vakman kan het soms niet meer bijhouden.
SenterNovem werd Agentschap en Agentschap weer RVO het wachten is op … ?"

 

Levenloopbestendige woning

Een vaak gehoorde term tegenwoordig 'Levenloop bestendige woning'.  Er zijn woningbouwverenigingen die oudere rijtjes huizen omtoveren tot een levensloopbestendige woning door op de begane grond een badkamer en slaapkamer aan de achterkant van de woning erbij te plaatsen / aan te bouwen.
Omdat 'bejaardenhuizen' sluiten en u zolang mogelijk in uw woning moet blijven wonen is dat van belang voor de toekomst.

Voorbeelden van voorzieningen in levensloopbestendig woningen: verlaagde drempels, inloopdouche, slaapkamer en badkamer op begane grond maar een traplift naar boven kan bijvoorbeeld ook. beugels op de toilet en brede deuren zodat een rollator of rolstoel ook naar binnen kan.

Energieneutraal woning

Met dit begrip wordt bedoeld: Een fijn huis dat geen of zeer lage energiekosten heeft. In deze milieuvriendelijke en comfortabele woningen tocht het niet, is het gelijkmatig warm, voelen de vloeren niet koud aan en er is steeds aanvoer van verse lucht.

Zo’n 15% van al het energieverbruik in Nederland gebruiken we in woningen. Door betere isolatie en zuinige ketels is het energieverbruik per woning door de jaren heen gedaald. Maar het kan nog duurzamer: een woning die niet méér energie verbruikt dan die zelf opwekt. Zo’n woning is energieneutraal!

In dit begrip hebben we het dus alleen over de woning ! 


Nul op de meter woning

Bij een Nul Op de Meter woning zijn de in en uitgaande energiestromen voor gebouw gebonden energiegebruik (ruimteverwarming, koeling, warm tapwater gebruik) en het  gebruik van huishoudelijke  apparatuur, verlichting, computers, tv etc. op jaarbasis per saldo nul.
Er wordt dus net zoveel energie zelf aangemaakt (door bijvoorbeeld zon- energie thermisch en PV) dan dat er verbruikt wordt door woning en bewoners.

Wat is een EPA adviseur

Een energie-ambassadeur is geen EPA adviseur,
hoewel er natuurlijk wel EPA adviseurs kunnen zijn die tevens Energie Ambassadeur zijn.

 

Een EPA adviseur is een deskundige welke middels een opleiding en goed afgelegd examen gecertificeerd is.
EPA staat voor Energie Prestatie Advies. 

 

Een gecertificeerd EPA-adviseur mag, na opmaak van een rapport, een energielabel toewijzen aan een gebouw.

 

Een overzicht van maatwerkadvies-adviseurs vindt u op de website van QBISnl.nl.
 

Een EPA-maatwerkrapport biedt u:
 

  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen
  • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen

 

Go to top

logo ea© dinsdag 25 juni 2024

Pagina: Energieambassadeurs - Ditjes-en-datjes
Tags:kritiek, energiebeleid, overheid, subsidie, weetjes, datjes, rookgordijn, ambtenaren, kastje naar de muur
Beschrijving: weetjes, datjes, complimenten en kritiek met betrekking tot het energie beleid in Nederland