Energie feiten en formules:

  • Feiten:

1 kWh = 1kW x 1uur (= hoeveelheid energie)
1 kW = 1000 Watt = 1000 Joule/seconde = 1 k Joule/seconde (= vermogen)
1 kWh = 3600 kJ = 860 kcal (dus kJ : 3600 = kWh)
1 Watt = 1 Joule/seconde dus dan geldt ook 1 Joule = 1 Watt.sec
ofwel 1 kJ=1kW.sec
Gezien er 3600 seconden in een uur zitten: 3600 kJ = 1 kWh (= 3.6 MJ)

1 m³ aardgas (slochteren) geeft op bovenwaarde 9,7 kWh (gebruik makend van condensatie warmte)
1 m³ aardgas (slochteren) geeft op onderwaarde 8,7 kWh (geen gebruik makende van condensatie warmte)

 

  • Formule: q (in kJ) = m (in kg) x c (in kJ/kg.k) x Delta t (in Kelvin)

q = Energie
m = massa
c = soortelijke warmte van het materiaal
Delta t = temperatuur verschil

Φ = Vermogen

Energie inhoud electra = 3,6 MJ per kWh (Mega Joule per kilo Watt uur)
Energie inhoud aardgas (Slochteren) = 35,17 MJ/m³ (Mega Joule per Kuub) op bovenwaarde.
 

  • Vermogen  water:   Φ = qv x Ƥw x cw x ∆t

Φ = Vermogen  in kW
Qv = volumestroom  in m³/s
ρw = soortelijke massa  in kg/m³  (water  981…1000)
Cw = soortelijke warmte in kJ/(kg.K)  (water 4,19…4,2)
∆t = temperatuur verschil (kelvin)
 

  • Vermogen  lucht:  Φ = qv x Ƥw x cw x ∆t

Φ = Vermogen  in kW
Qv = volumestroom  in m³/s
ρl = soortelijke massa  in kg/m³  (lucht 1,18….1,2)
Cl = soortelijke warmte in kJ/(kg.K)  (lucht 1,006)
∆t = temperatuur verschil in kelvin
 

  • Snelheid in een leiding of kanaal:

V = Qv /  A   in  m/s
A = oppervlak in m²
 

  • Oppervlak van ronde leiding of kanaal:

A= ¼. π.d²    (π=3,14 ,    1/4 π = 0,785)

 

  • Elektra 240 Volt:

vermogen: P = U x I
P = Vermogen in Watt
U= spanning in Volt
I = stroom in Ampere


Spanning: U = I x R
U = spanning in Volt
I = stroom in Ampere
R = weerstand in Ohm

 

  • Driefasenspanning (400 Volt)

Vermogen:
 

P = U x I x Wortel 3 x Cosinus Phi

 


 

Tabel energie inhoud

Brandstof Energie inhoud in MJ (en kWh)
aardgas (slochteren) per m³ * 35,17 MJ  ( = 9,7 kWh) op boven waarde / gebruik makend van condensatie energie
Propaan vloeibaar per liter* 25,3 MJ  ( = 7,02 kWh) bw
Propaan (gasvormig) per kg* 50,35 MJ ( = 13,98 kWh) bw
Butaan per kg* 49,5 MJ ( = 13,75 kWh) bw
LPG per liter* vloeibaar 27 MJ ( = 7,5 kWh)
HBO I/II (Huis Brand Olie) per liter* 36 MJ  (= 10,0 kWh)
Petroleum/haardolie per liter* 38 MJ (= 10,5 kWh)
Elektra per kWh 3,6 MJ  ( = 1 kWh)
Diesel (gewoon) per liter* 36 MJ ( = 10 kWh)
Benzine (normaal) per liter* 32 MJ  ( = 8,8 kWh)
droog hout (0% vocht)  per kg** 18 MJ ( = 5 kWh)
door de buitenlucht gedroogd hout  (35% vocht)  per kg** 11 MJ ( =  3,05 kWh)
nat hout (60% vocht) per kg**  6 MJ ( = 1,6 kWh)
* Van deze stof zijn verschillende samenstellingen in omloop, in deze tabel wordt uitgegaan van de 'oude / normale' samenstelling.
** Hout is er natuurlijk in verschillende soorten, dit zijn algemene rekenwaarden, de energie inhoud per kg komt dicht bij elkaar in de buurt, echter door de 'dichtheid' van houd scheelt het in m³ natuurlijk wel meer.  (denk aan: één kilo lood is klein in volume, één kilo veren is groot in volume)

 

Go to top

logo ea© dinsdag 25 juni 2024

Pagina: Energieambassadeurs - Energie formules en feiten om te weten
Tags:formule, energie, elektra, formules, berekeningen, rekenvoorbeeld, verbruik, opbrengst,
Beschrijving: formules om energie verbruik te bepalen, het vermogen van uw cv-ketel of warmtepomp te berekenen of hoeveel stroom een apparaat verbruikt