Bijsluiter/Colofon/Disclaimer

 

Colofon / over:
 

Energieambassadeurs.nl  is een onafhankelijk, niet commercieel, particulier initiatief van enkele ambitieuze energie ambassadeurs.   Deze website is  in 2016 opgezet door vrijwillig energie-ambassadeurs. "Mensen die belangeloos in hun vrije tijd, op verzoek, woningen bezoeken om samen met de bewoner te komen tot energiebesparing en woningverbetering. 

 

Deze website is mede tot stand gekomen door en dankzij deze bronnen:

 • ISSO publicaties
 • RVO (Rijksoverheid)
 • Omgevingsdienst en -loket div. gemeenten.
 • Informatie van Mileu Centraal
 • Informatie van fabrikanten en leveranciers
 • Informatie van energie adviseurs / praktijkervaring
 • Informatie van installateurs / praktijkervaring
 • Landelijke statistieken
 • Praktijk ervaring van Onafhankelijke Energie Ambassadeurs
 • Vlaam Energie Agentschap


Een speciaal dankwoord gaat uit naar hen die afbeelingen beschikbaar hebben gesteld voor deze site, mede hierdoor is het verboden afbeeldingen van onze site zonder toestemming over te nemen, deze toestemming kunnen wij dus ook niet altijd aan u verlenen omdat sommige afbeeldingen niet door ons zelf zijn gemaakt maar beschikbaar zijn gesteld door derden.

Het is u toegestaan om zonder aanvraag vanaf uw website een link naar onze website te maken.

 

Contact:

Gebruik hiervoor ons contactformulier, ECHTER: Energie-ambassadeurs werken regio en/of gemeente gebonden.
Energieambassadeurs zijn vrijwilligers die belangeloos de medemens adviseren m.b.t. energie besparing.

Omdat dit belangeloos is kunnen energieambassadeurs geen grote afstanden afleggen om u te bezoeken. Voor een dergelijk verzoek kunt u bij uw gemeente informeren of daar ook een dergelijk traject loopt, kijk eventueel op onze ‘links pagina’ voor organisaties.


 

Disclaimer:

 

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.  Immers techniek verandert met de dag, wij trachten deze wel bij te houden en passen daarom de inhoud ook regelmatig aan op basis van nieuwe vindingen of voortschrijdend inzicht. Met namen energieprijzen veranderen nog al eens en zijn ook per leverancier net iets anders, om een vergelijking op deze site goed te volgen gebruikt u het best uw eigen energieprijzen.
 

 • De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op onze website.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om uw verzoeken, uw bijdragen en uw link opgaaf zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 • De redactie is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
 • Rekenvoorbeelden op onze site bevatten aannames, richtgetallen en vuistregels maar zijn wel overwogen en realistisch opgesteld, doch niet tot op het allerlaatste detail uitgewerkt, dit om een en ander begrijpelijk en overzichtelijk te houden.
 • Advertenties op deze website worden geplaatst door Google, deze advertenties hebben geen enkel rechtstreeks verband met ‘energie ambassadeurs’ en zijn dus ook geen tips vanuit de organisatie ‘energie ambassadeurs’. Deze advertenties dragen slechts bij in de kosten van beheer en onderhoud van deze website.

 

Go to top

logo ea© dinsdag 25 juni 2024

Pagina: Energieambassadeurs - Disclaimer
Tags:Bijsluiter, disclaimer
Beschrijving: lees ook de bijsluiter