Energielabel woningen verplicht 2021.

Als het energielabel voor uw woning verkregen en geregistreerd is voor 2021 is het vermoedelijk nog geldig tot 4 januari 2026. Tegen die tijd zal een nieuw label moeten worden aangevraagd.  Voor de oude labels geldt dat A het beste label is en G het slechtste. Sommige woningen hebben ook een energie-index: die is vastgesteld door een energie-adviseur en meet uitgebreider hoe zuinig je woning is.

 

Energielabel

afbeelding van de Overheid.

Verplicht bij verkoop

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het energielabel voor woningen is een instrument dat inzicht geeft in de energieprestatie van de woning en verbetermogelijkheden voor isolatie en installaties. Dat geeft de woningeigenaar handelingsperspectief. Hiermee kan de woning verder worden verduurzaamd, energiekosten worden bespaard en het wooncomfort toenemen.

 

Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning een definitief energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Er gelden enkele uitzonderingen. Een koper of huurder kan in de registratiedatabase EP-online of zoekjeenergielabel.nl zien of voor het betreffende adres al een geldig energielabel geregistreerd is.

 

Het is verplicht om in verkoop- of verhuuradvertenties van een gebouw de eenergieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig afgegeven energielabel te vermelden. Is er nog geen geldig energielabel afgegeven, dan is deze vermelding niet vereist en zal er tot 1 juli 2021 niet worden gehandhaafd op deze verplichting. Is er voor het betreffende gebouw al een geldig energielabel afgegeven? Dan moet deze wel worden vermeld.

 

Voor het registreren van een energielabel komt een energieadviseur langs om de woning op te nemen en vervolgens een energieprestatieberekening te maken. Gemiddeld neemt de woningopname tussen de 1,5 en 2 uur in beslag. Afhankelijk van de complexiteit van de woning zal de woningopname langer of korter duren.

Na registratie door een energieadviseur ontvangt u een afschrift van het energielabel van de energieadviseur. Een afschrift van het energielabel is door de energieadviseur te downloaden vanuit de EP-online database. Bij verkoop is het label dat staat geregistreerd in EP-online altijd leidend.

 

Stappenplan aanvraag energielabel voor woningen

 • Zoek een energieprestatie-adviseur (EP-adviseur) woningbouw in Centraal register techniek en vraag een of meerdere offertes aan.
 • Bevestig de offerte en maak een afspraak met uw EP-adviseur.
 • De EP-adviseur neemt de woning ter plaatse op. Voor deze woningopname moet u aanwezig zijn. Zorg daarnaast dat u zoveel mogelijk informatie van het huis beschikbaar heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bouwtekeningen en/of documentatie/facturen van zonnepanelen.
 • De EP-adviseur registreert de energieprestatieberekening in de registratiedatabase. Hij kan vervolgens het afschrift van het energielabel via de mail naar u toesturen zodra dit geregistreerd is in EP-online

Energielabel voor uw woning 10 jaar geldig

Een energielabel is 10 jaar geldig. De ‘geldig tot’-datum staat vermeld op het label. Er is geen verplichting om geldige energielabels te vervangen als de bepalingsmethode verandert. Ook worden al geldige energielabels niet omgezet op het moment dat de bepalingsmethode verandert. Als op het moment van verhuur of verkoop de geldigheidsdatum van een energielabel is overschreden, vraagt u een nieuw energielabel aan.

 

Bepalingsmethode energielabel

Per 1 januari 2021 is er een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800. Deze methode wordt gebruikt voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen, bestaand en nieuw. Voor het bepalen van een energielabel zijn de volgende normen en documenten van belang:

 • NTA 8800
 • Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500
 • ISSO publicatie 82.1

Energielabel bij recreatiewoningen

Bij de verkoop of verhuur van een recreatiewoning is het doorgaans verplicht een geldig energielabel beschikbaar te stellen. In de regelgeving bestaan enkele uitzonderingen hierop. Er is geen energielabel nodig voor:

 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.
 • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt. Deze gebouwen hebben een verwacht energiegebruik van minder dan 25% van het energiegebruik bij permanent gebruik.

In het nieuws april 2021:

Het nieuwe energielabel fors duurder

Vorig jaar was het nog bijna gratis: een energielabel aanvragen voor een koopwoning. Vanaf 1 januari 2021 moet de huiseigenaar dieper in de buidel tasten voor het label en is het blijkbaar haast onmogelijk een afspraak te maken. O.a. de Vereniging Eigen Huis (VEH) ageert hier tegen.

Op 1 januari 2021 is het nieuwe energielabel van kracht geworden. Dit label is vollediger en biedt meer informatie dan het vereenvoudigde energielabel zoals dat tot en met vorig jaar werd gebruikt. Het is bovendien onderscheidend voor zeer energiezuinige woningen. Wat ook nieuw is: het label wordt na oplevering bepaald door de energieprestatie ter plaatse te controleren. Het hangt een beetje samen met BENG 2.

De kosten van het energielabel rijzen nu de pan uit volgens VEH.  Deze vereniging wordt sinds de invoering van het nieuwe label platgebeld. “Alleen al in de maand februari zijn er 200 ledenreacties over dit onderwerp binnengekomen.” De verontruste huiseigenaren geven aan veel moeite te hebben met het vinden van een gekwalificeerde adviseur en als ze die al vinden dat de wachttijden enorm zijn wat de overdracht van hun huis op losse schroeven zet.

Label is te duur en een afspraak plannen bijna onmogelijk.

Ook wordt er geklaagd over de kosten, want had je vorig jaar nog voor een paar tientjes een label, nu zijn de kosten meer dan vertienvoudigd. De minister heeft destijds beloofd dat de kosten niet boven de 190 euro zouden uitkomen, maar uit een steekproef van VEH blijkt een energielabel voor een woning van 150 m² gemiddeld 307 euro te kosten.

VEH vindt dat Minister Ollongren een inschattingsfout heeft gemaakt. “De minister heeft beloofd de prijzen te monitoren en inspanning te leveren om de kosten van de nieuwe systematiek waar mogelijk te drukken.

Nu huiseigenaren het energielabel niet meer online kunnen aanvragen, moeten zij op een onoverzichtelijke website zoeken naar een adviseur. VEH: “We hebben de website bekeken en het blijkt dat er maar 139 experts op het platform staan die ook woningen keuren. Daarvan zijn er een aantal nog niet eens gekwalificeerd om daadwerkelijk een label aan een woning toe te kennen. Terwijl je deze wel nodig hebt voor de verkoop van je woning. Er ontstaat nu dus een vertraging in het verkoopproces en dat kan toch niet de bedoeling zijn.”

De wachttijden zijn niet onopgemerkt gebleven bij het ministerie van BZK. Het ministerie greep vorige maand in met tijdelijke maatregelen. Zo zijn zij bezig meer energieadviseurs (online) op te leiden en komt de verplichting om in een verkoop- of verhuuradvertentie aan te geven of je woning een energielabel heeft tijdelijk te vervallen. Wel moet er bij de overdracht van de woning een definitief energielabel overhandigd worden. Momenteel houdt Ollongren een marktconsulatie om te bekijken of het label per 1 juli ook digitaal kan worden aangevraagd. Daar hebben huiseigenaren die momenteel hun huis willen verkopen niet veel aan, zij vallen tussen wal en schip.


Voorheen 2015 t/m 2020:

In 2015 hebben alle woningbezitters van de overheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en type woning  en was bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning.

Bij verkoop of nieuwe verhuur moet u het voorlopige label definitief gemaakt hebben. Dat kan eenvoudig online en kost enkele euro's tot enkele tientjes. Ons advies:  Maak uw label, als het goed is definitief,  of verbeter eerst de punten en maak het dan definitief!

Energielabel woning
 

Begin 2016 heeft een onderzoek uitgewezen dat een woning met label A sneller en met een hogere prijs verkocht wordt dan woningen met een lager label.

 

Met een energielabel kunt u,  maar ook kopers en huurders  zien of uw woning zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu!

Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. Het energielabel is een document waarin deze kenmerken zijn beschreven en is verplicht bij verkoop of verhuur van de woning.

 


Energie label huisje oude woningen

 

V. Vloerisolatie: onderzijde vloer

Bij voldoende hoogte in de kruipruimte geeft vloerisolatie het hoogste rendement.
Producttips: Topnzon, PIF, Isobooster.  Investering indicatie € 1800,-  , besparing per jaar € 200,-

W. Gevelisolatie: binnenzijde

Door vakman aan te brengen of eventueel zelf uit te voeren.
Producttips: Steico, Faay, Recticel.  Investering indicatie € 5000,-, besparing per jaar € 300.-

W. Gevelisolatie: spouwmuur

Van buitenaf wordt er isolatiemateriaal in de lege spouwmuur gespoten.
Producttips: Supafil, Neopixels, HR parels. Investering indicatie € 900,-, besparing per jaar € 200,-

U. Glas: HR++ beglazing

Dit moderne dubbelglas isoleert nog beter en past in bijna elk houten kozijn.
Investering indicatie: €145,- per m², besparing per jaar € 15,- per m².

X. Dakisolatie: binnenzijde

Door vakman aan te brengen of eventueel zelf uit te voeren.
Producttips: Isobouw, Steico, Faay.
Investering indicatie: € 5000,-, besparing per jaar € 600,-


Woning indicatie:

Woning gebouwd voor 1930, geschat energielabel; G

In deze bouwperiode werden er nog geen eisen gesteld aan de energiezuinigheid van woningen en werd ook nog geen spouwmuur toegepast. Een groot deel van deze woningen zijn later energetisch verbeterd. Zij zijn voorzien van cv met een HR-combiketel, dubbelglas en kierdichting. Na-isolatie van de dichte geveldelen blijft sterk achter.
Eigenschappen:

 • Ongeïsoleerde houten vloer
 • Steensmuren zonder spouw
 • Ongeïsoleerd dak
 • Natuurlijke ventilatie
 • cv niet altijd aanwezig
 • Enkel- of dubbelglas

Woning bouwjaar 1930 - 1945, geschat energielabel: G

In deze bouwperiode werden er nog geen eisen gesteld aan de energiezuinigheid van woningen. Na 1930 werden er spouwmuren toegepast. Een groot deel van deze woningen zijn later energetisch verbeterd. Zij zijn voorzien van cv met een HR-combiketel, dubbelglas en kierdichting. Na-isolatie van de dichte geveldelen blijft sterk achter.
Eigenschappen:

 • Ongeïsoleerde houten vloer
 • Ongeïsoleerde spouwmuur
 • Ongeïsoleerd dak
 • Natuurlijke ventilatie
 • cv niet altijd aanwezig
 • Enkel- of dubbelglas

Woning bouwjaar 1946 - 1964, geschat energielabel: F

In deze bouwperiode werden er nog geen eisen gesteld aan de energiezuinigheid van woningen en was er een opkomst van systeem-betonbouw. Een groot deel van deze woningen zijn later energetisch verbeterd. Zij zijn voorzien van cv met een HR-combiketel, dubbelglas en kierdichting. Na-isolatie van de dichte geveldelen blijft sterk achter.
Eigenschappen:

 • Ongeïsoleerde hout/betonvloer
 • Ongeïsoleerde spouwmuur
 • Ongeïsoleerd dak
 • Natuurlijke ventilatie
 • cv niet altijd aanwezig
 • Enkel- of dubbelglas

Woning bouwjaar 1965 - 1974, geschat energielabel: E

In deze bouwperiode werden er voor het eerst eisen gesteld aan de energiezuinigheid van woningen al waren deze naar huidige maatstaven niet hoog. Centrale verwarming kwam in opmars.  Een groot deel van deze woningen zijn later energetisch verbeterd. Zij zijn voorzien van dubbelglas en kierdichting.
Eigenschappen:

 • Ongeïsoleerde betonvloer
 • Ongeïsoleerde spouwmuur
 • Matig geïsoleerd dak  Rc 0,86
 • Natuurlijke ventilatie
 • Centrale verwarming
 • Enkel- of dubbelglas

Woning bouwjaar 1975 - 1982, geschat energielabel: D

In deze bouwperiode werden er eisen gesteld aan de energiezuinigheid van woningen al waren deze naar huidige maatstaven niet hoog. Vanaf 1975 was de minimale eis voor de isolatiewaarde van dak- en gevel RC = 1,3 m²K/W. Het grootste gedeelte van de woningen is voorzien van mechanische ventilatie en HR-combiketel.
Eigenschappen:

 • Matig geïsoleerde betonvloer
 • Matig geïsoleerde spouwmuur
 • Matig geïsoleerd dak Rc 1,03
 • Mechanische ventilatie
 • Centrale verwarming
 • Dubbelglas

Woning bouwjaar 1983 - 1991, geschat energielabel: C

In deze bouwperiode werden er eisen gesteld aan de energiezuinigheid. De woningen zijn voorzien van dak-, gevel- en vloerisolatie.
Vanaf 1983 dak en gevel RC = 1,3 m²K/W en vanaf 1988 RC= 2.0 m²K/W, vloerisolatie RC = 1,3 m² K/W.
Het grootste gedeelte van de woningen is voorzien van mechanische ventilatie en HR-combiketel.
Eigenschappen:

 • Redelijk geïsoleerde betonvloer
 • Redelijk geïsoleerde spouwmuur
 • Matig geïsoleerd dak
 • Mechanische ventilatie
 • Centrale verwarming
 • Dubbelglas

Woning bouwjaar 1992 - 2004, geschat energielabel: C

De woningen uit deze bouwperiode zijn goed geïsoleerd. De minimale eis voor gevel, vloer en dakisolatie was RC = 2,5 m² K/W. Ook werden de woningen al met dubbelglas opgeleverd. Het grootste gedeelte van de woningen is voorzien van mechanische ventilatie.

 • Goed geïsoleerde betonvloer
 • Goed geïsoleerde spouwmuur
 • Goed geïsoleerd dak Rc 2,5
 • Mechanische ventilatie
 • Centrale verwarming
 • Dubbelglas

Woning 2005-2009, RC = 3,5 m² K/W.

Woning 2010-2015, RC = 5 m² K/W.

Woning 2016-2019, RC = 6,3 m² K/W.

Woning 2020 -,  RC =  > 6,3m² K/W.

Wat is Rc waarde ?

RC-waarde komt vaak naar voren als we het hebben over het isoleren van woningen. Maar ook bij  bedrijfspanden en kantoren. Een ander woord voor RC-waarde is warmteweerstand. De eisen en normen veranderen. Ze worden hoger en er komen steeds meer regels en/of wetten bij. De isolatiewaarde van een bepaald materiaal wordt aangeduid met RC.

De afkorting RC staat voor Resistance Construction, oftewel de thermische weerstand van een constructiedeel. Met de RC (Rc)-waarde wordt de isolatiewaarde van constructies als een spouwmuur, vloer, dak of dubbel glas aangeduid. Hoe hoger het getal, hoe beter de woning geïsoleerd is.

 

Het bereken is afhankelijk van de materialen waaruit de constructie bestaat. Het materiaalsoort wordt aangegeven door middel van de λ-waarde. Hoe hoger de warmtegeleidingscoëfficiënt hoe slechter de isolatie. Om de warmteweerstand te bepalen wordt de materiaaldikte, in meter, gedeeld door de λ-waarde. Hoe hoger de materiaaldikte, hoe beter de isolatie, een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

 

De formule is R = d / λ waarbij:
R = warmteweerstand in m2 K / W
d = dikte van het materiaal in m
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W / m K;

vaak wordt λreken genomen, d.w.z. de λ-waarde waarmee gerekend moet worden.


energie verbruik in een rijtje met woningen bewoners gedrag

 

Bij een presentatie van Energieambassadeurs werd bewoners gevraagd om hun energierekening mee te brengen. Bij het vergelijken bleek dat mensen die met een even groot gezin in dezelfde type woningen (zelfde straat, zelfde bouwjaar) woonde soms toch tot flinke verschillen kwamen in energieverbruik. Bij het vertellen van ‘gedragspatronen’ bleek dat één langer onder de douche stond dan een ander en bovendien een regendouche had, weer een ander had op de slaapkamer altijd het raam open en ook de verwarming aan. Met andere woorden een A-label woning is leuk, maar als bewoners moet u natuurlijk ook uw verantwoording nemen.

 

Let op! 

 • Een energieambassadeur voorziet u van tips en adviezen om uw woning en eventueel gedragspatroon te verbeteren, zodat u minder energie gaat gebruiken.
 • Een energieambassadeur kan tips geven om aan een beter Energielabel voor uw woning te komen, maar verzorgt deze aanvraag niet!

 

Afbeelding Rijksoverheid / Milieu centraal:

 

Energielabel verbetering

Go to top

logo ea© donderdag 30 mei 2024

Pagina: Energieambassadeurs - Energielabel van uw woning
Tags:2021, beng, energielabel, woning, tijdelijk, definitief, verbeteren label, isoleren,
Beschrijving: Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het energielabel voor woningen is een instrument dat inzicht geeft in de energieprestatie van de woning