Douche WTW wat is dat en hoe werkt het ?

Douche wtwWarmte terugwinning uit douchewater, het principe is vrij eenvoudig: tijdens het douche wordt het gebruikte douchewater langst de inkomende koud waterleiding gevoerd, hierdoor wordt het koude water voorverwarmt waardoor de ketel (of warmtepomp) minder energie hoeft te leveren / gebruiken. Dit werkt echter alleen bij het douchen, voor een ligbad heeft het weinig zin, immers als u het bad aan het vullen bent loopt er nog geen warm verbruikt water weg. En als u het bad ledigt wordt er waarschijnlijk niet meer getapt.
 

Het door de douche WTW voorverwarmde koude water kan door de ketel worden gestuurd voor na-verwarming, maar kan ook rechtstreeks worden aangeboden op de koud waterleiding van de thermostatische douchemengkraan. De thermostatische kraan zal dan minder water van de ketel hoeven door te laten om op de juiste mengtemperatuur van bijvoorbeeld 38̊ C te komen voor de douche.


De meest voorkomende systemen in deze zijn:
 

  • De douche pijp, bij de douchepijp is de pijp zelf de warmtewisselaar
  • De douche goot, in de douchegoot (opvangbak douchewater) zit een warmtewisselaar waardoor het koude aanvoer water naar de ketel stroomt
  • De douche bak WTW, met het zelfde principe als de douche goot.

Het verschil zit hem in het rendement en de inbouw mogelijkheden, het principe is hetzelfde. De douchepijp heeft het hoogste rendement, de pijp is ca. twee meter lang en er is een groot traject vanwege deze lengte waar de warmteoverdracht kan plaatsvinden. De douchepijp moet verticaal ingebouwd worden, dat kan alleen als de doucheruimte zich minimaal een verdieping hoger bevindt.

Bij de douchegoot en de douchebak is er minder hoogte verschil. Hierdoor ligt het rendement ook wat lager. Indien de doucheruimte zich op de begane grond bevindt, kan een douchebak of douchegoot (inloopdouche) geplaatst worden.
 

Met een kwaliteits douche WTW kan  ca. 52 % bespaart worden op het verwarmen van het douche water (TNO).


Douche wtw douche wtw


Het betreft dus alleen het douchewater wat hiervan profiteert. De mate van energie besparing heeft dus direct te maken met het douchegebruik.

Reken voorbeeld: (Stel ...)

...Een gezin van 3 personen waarvan ieder gemiddeld 4 dagen per week, gemiddeld 7 minuten lang de douche gebruikt, het betreft hier een normale douche welke ca. 10 liter per minuut doet (geen regendouche, geen spaardouche).

Per week wordt dus 3 personen x 7 minuten x 4 dagen x 10 liter is 840 liter water gebruikt.
Dit 50 weken op een jaar (2 weken vakantie eraf) 50 x 840 liter = 42.000 liter.

Er wordt gedoucht met 38 ̊C water en het water wat binnenkomt is gemiddeld 7 ̊C.
Het temperatuurverschil is dus 38 ̊C – 7 ̊C = 31 graden wat verwarmt moet worden.
 

Het betreft water en dan kan gerekend worden met de vereenvoudigde formule:

(kWh x 860) : ΔT (temperatuursverschil) = liter

Of: liter x ΔT = (kWh x 860)

42000 x 31 = (kWh x 860) hier uit volgt dat er 1513 kWh nodig is voor tapwater.

Aardgas heeft  In Mega Joule: 1513 kWh x 3,6 = 5446 MJ op jaarbasis nodig.
De energie inhoud van aardgas is 35,17 MJ per m³

Nodig is dus 5446 MJ – maar omdat een HR-aardgas ketel een rendement heeft voor tapwater van 90% hebben we dus nodig uit het aardgas net  5446 : 0,9 = 6051 MJ
 

Het verbruik is dus 6051 : 35,17 = 172 m³ aardgas per jaar

Met een m³ prijs van 0,65 euro kost dit per jaar aan energie kosten 0,65 x 172 = 111 euro per jaar.

Stel dat u een super goede douche WTW heeft met een rendement van 52% terug winning, dan hoeft dus maar 48% energie gebruikt te worden, of wel de 111 euro kosten wordt dan 0,48 x € 111 = 53 euro (verbruik).

De besparing is dus € 111 minus € 53,-  =  € 58,- euro per jaar in dit voorbeeld met een HR ketel.

 

Als u een warmtepomp heeft, dan zijn de verwarmingskosten voor tapwater al lager, de besparing zal dus logischer wijze minder zijn;
 

Heeft u een warmtepomp met een tapwater COP van 3.5 dan volgt:

Nodig was 1513 kWh per jaar

met een COP van 3.5 is uit het net nodig 1513 : 3.5 = 432 kWh als één kWh € 0,20 kost , zijn de kosten dus 432 x 0,2 = 86, 40 per jaar

Stel dat u ook hier een super goede douche WTW heeft met een rendement van 52 % terug winning, dan hoeft dus maar 48% energie gebruikt te worden, of wel de 87 euro kosten wordt dan € 0,48 x € 87,-  = € 42 euro.

De besparing is dus € 87,-  - € 42,-  = € 45,-  euro per jaar in dit voorbeeld met een warmtepomp.
 

Noot: Het betreft hier een rekenvoorbeeld met een aanname van douchegebruik, afhankelijk van het aantal personen in een woning, de regelmaat van douchen en het type douche wijzigt dus de uitkomst van besparing. Tevens is het mogelijk dat de prijs die u betaald voor één kWh elektra en één m³ aardgas afwijkt van dit voorbeeld.

 

Go to top

logo ea© dinsdag 25 juni 2024

Pagina: Energieambassadeurs - Douche WTW, wat is het en wat doet het
Tags:douce wtw, besparing, warmte terug winning, bad, warmwater, voorverwarmen,
Beschrijving: Hoe werkt een douche wtw en hoeveel energie kunt u daar mee besparen. Volg ons rekenvoorbeeld en vergelijk het met uw eigen situatie.