Salderen blijft mogelijk tot 2025

Administrator (admin) on May 23 2022

Salderen blijft mogelijk tot 2025

Salderen blijft langer mogelijk

Een meevaller voor eigenaren van zonnepanelen: de salderingsregeling, de subsidieregeling die momenteel geldt voor het terugleveren van zonne-energie aan energieleveranciers, blijft tot 2025 zonder beperkingen gelden. De afbouw van dit fiscale voordeel zou oorspronkelijk vanaf 2023 in gang worden gezet.

 

Huizenbezitters zijn blij. Volgens Vereniging Eigen Huis werkt de regeling goed en stelt deze huiseigenaren ook in staat de woning te verduurzamen en de energierekening omlaag te krijgen. Dit stelt de vereniging maandag in een reactie op een eerdere Kamerbrief.

 

Het was al bekend dat de beoogde datum voor de versobering van 1 januari 2023 niet werd gehaald. Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat de regeling twee jaar later wordt ingesteld.

Door dit uitstel krijgen netbeheerders, energieleveranciers, toezichthouders en huiseigenaren langer de tijd om zich voor te bereiden op het beoogde afbouwplan van de salderingsregeling.

 

De salderingsregeling werkt als volgt: wie zelf stroom opwekt met zonnepanelen en deze energie niet meteen gebruikt, kan de zonnestroom terugleveren aan het net. Daarvoor krijg je een vergoeding die qua prijs gelijk is aan de prijs die je betaalt als je stroom afneemt van je energieleverancier.

 

Stel een huishouden verbruikt jaarlijks 4000 kWh stroom, maar levert ook 2000 kWh terug aan de energieleverancier. Dan wordt dit gesaldeerd tot 2000 kWh netto verbruik.  Kortom je mag de teruglevering wegstrepen tegen het verbruik.

 

Dit systeem gaat vanaf 2025 op de schop. Er wordt dan een onderscheid gemaakt tussen de prijs die je betaalt aan je energieleverancier als je stroom afneemt, en de prijs die je krijgt als je stroom teruglevert. Als je stroom afneemt, betaal je het tarief inclusief de belastingen.  Als je stroom teruglevert krijg je vanaf 2025 echter een lagere prijs. De afbouw wordt zo geregeld dat je over tien jaar alleen nog een door je energieleverancier vastgesteld 'kaal tarief' terugkrijgt. Om een idee te geven: als je de stroomprijs van 0,52 euro per kWh neemt, dan bestaat daarvan momenteel 28 cent uit het 'kale leveringstarief' en 24 cent uit belastingen.

Back

Go to top

logo ea© maandag 27 juni 2022

Pagina: Energieambassadeurs - Blog
Tags:energie-ambassadeur, energie-adviseur, energiebesparing, gas besparen, woning verduurzamen, warmtepomp, nul op de meter, stroom, besparen, energieambassadeur, gemeente, provincie, overheid, tips, energie, Pv, Isolatie, HR + glas, energielabel verbeteren.
Beschrijving: Energie ambassadeurs helpen u om energie te besparen, bezoeken u aan huis en geven tips over woningverbetering en installaties zoals bijvoorbeeld het kiezen voor een warmtepomp.