skip to content

Onafhankelijk advies

De Energieambassadeur / adviseur geeft onafhankelijk advies met betrekking tot energie-besparen en verduurzaming van uw woning.

scroll down

Het is woensdag 26 juni 2019, welkom bij energieambassadeurs.nl

In Nederland zijn in een kort verleden, door verschillende organisaties, Energie Ambassadeurs in het leven geroepen.  De meeste van deze Energie Ambassadeur Organisaties zijn mede door gemeente opgezet maar ook Energie Coöperaties maken er soms gebruikt van.

 

Energieambassadeur - Energieloket - Energie Coörperatie

 

Energieambassadeur

 

Wat is een Energieambassadeur? Een energieambassadeur is een enthousiaste vrijwilliger die buurt en straatgenoten stimuleert en ondersteunt met energie besparen in de woning. De ambassadeur biedt informatie over energiebesparende mogelijkheden.
 

De Energieambassadeur heeft een training doorlopen met een theoretisch en praktisch gedeelte zodat hij of zij een gedegen opname van een woning kan doen en u kan voorzien van een kundig advies. Het gaat met name ook over de gedragsmaatregelen die u kunt nemen in uw woning op het gebied van energie.
 

Vaak zijn Energieambassadeurs mensen met een technische achtergrond maar dat is niet altijd zo en beslist ook niet noodzakelijk. Er zijn dus ‘verschillende soorten’ Energieambassadeurs, de meeste zijn ervaringsdeskundig en hebben bijvoorbeeld hun eigen huis al helemaal energiezuinig gemaakt. Tussen de energieambassadeurs zitten ook professionals met ruime praktijkervaring die hun kennis overdragen aan de ‘nieuwe energie ambassadeurs’.

 

De Energie ambassadeur komt naat u toe

Energieambassadeurs brengen u, op uw verzoek, een bezoek aan huis en lopen samen met u de woning door om te kijken waar verbetering mogelijk is. Er zijn ook energieambassadeurs die hun kennis in een keer breed uitdragen tijdens een info avond in het buurthuis. Ieder heeft zo zijn eigen kundigheid en manier van aanpak. Uiteindelijk is het doel het zelfde: zorgen dat er minder verbruik is van m³ aardgas en/of minder kWh stroom en we zodoende samen bijdragen aan een beter milieu.
 

 

Energieloket

 

In 2016 is door de overheid aan Nederlandse gemeente gevraagd om een ’energieloket’ in te richten. Inmiddels hebben de meeste gemeente regionaal of lokaal dit loket gevormd, of zijn daar druk mee doende . Op dit moment  (oktober 2016) zijn er ruim 200 gemeenten met een lokaal of regionaal energieloket.

 

Wat is een energieloket?  Bij een energieloket kun je terecht met vragen over energiebesparing en het energiezuinig maken van jouw huis. Gemeenten, bouwbedrijven en installateurs werken samen om het jou makkelijk te maken je huis te verbeteren.

 

Energie Coöperatie

 

..Ook zijn er in ons land verschillende Regionale Energie Coöperaties opgericht. Sommige gemeenten betrekken de Regionaal Coöperaties mee in de totstandkoming van het energieloket.

 

Wat is een energiecoöperatie?  Dit is een initatief van lokale bewoners, die de handen ineen slaan en aan de slag gaan met duurzame energie. Dat kan zijn door te investeren in de opwekking van zon of wind energie. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor andere investeringen in de lokale gemeenschap.

 

Bovenstaand blijkt dat er dus geen vaste regel is met betrekking tot het verband tussen Energieloketten, Energie Coöperaties en Energieambassadeurs. Dat verband kan er zijn, maar is niet noodzakelijk.

In sommige gevallen zijn de vrijwillig energieambassadeurs ondergebracht bij de Energie Coöperaties, in andere gevallen bij de Energie Loketten en een enkele organisatie draait op zich zelf. 

Wel is het zo dat het  Energie Loket op de hoogte zal zijn van het gegeven ‘Energie Ambassadeurs’.  Of deze nu rechtsreeks vanuit hen of via de coöperatie zijn in te zetten is dan van minder belang. Als u graag een ‘woningscan’ van uw woning wil informeer dan in eerste instantie bij het Energie Loket van uw gemeente.

 

U leest hierboven dat er volop beweging is omtrent ‘energie besparen’.

 

Het Rijk:

 

Het Rijk gaat de komende drie jaar samen met de energieloketten van de gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties campagne voeren om het eigen huis energiezuiniger te maken. Onder het motto 'Energie besparen doe je nu wil het Rijk particulieren aanzetten de buitenschil van hun woning te isoleren. De campagne zal drie jaar lang met tv- en radiospots de aandacht op isolerende maatregelen vestigen.

 

Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek blijkt dat het merendeel van de particulieren nauwelijks een idee heeft van de kosten die met isolatie gemoeid zijn. Hoewel zeker de helft van de ondervraagden interesse zegt te hebben in het aanbrengen van isolerende maatregelen, denkt 60 tot 70 procent dat het hen te weinig financieel voordeel oplevert ten opzichte van de kosten die de maatregelen met zich meebrengen.

Een gemiste kans dus ..want het voordeel is er wel degelijk !
 

Zo kost vloer- en spouwmuurisolatie voor een gemiddeld huis bijvoorbeeld eenmalig 3900 euro maar staat er een jaarlijkse besparing van 760 euro tegenover. In vijf jaar is de investering al terugverdiend en daarna is de energierekening blijvend laag. Investeren in energiebesparende maatregelen levert daarmee een rendement dat niet kan tippen aan de opbrengsten van een spaarrekening. Over een langere periode is het rendement gemiddeld 7 tot 8 procent.

 

Een ander voorbeeld: het isoleren van het dak van een gemiddeld rijtjeshuis kost bijvoorbeeld 4.000 euro maar bespaart de eigenaar al gauw 500 euro per jaar aan stookkosten. Bovendien is het huis in de zomer koeler. Mocht het argument van de lagere energierekening niet sterk genoeg zijn, dan kan het energielabel wellicht nog overtuigen. Huizen met een groen energielabel worden over het algemeen sneller verkocht voor een hogere prijs. Het is een investering, die gemakkelijk wordt terugverdiend.

 

Subsidiemogelijkheden voor isolatie

 

Het heeft voor eigenaar-bewoners van een eigen huis geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen voor isolatiemaatregelen. Tot eind april 2017 waren er al voldoende aanvragen ontvangen om het beschikbare budget uit te geven; nieuwe aanvragen worden dus niet meer in behandeling genomen.

 

Opvallend is dat ondanks de vele berichtgeving over het onderwerp slechts een kwart van de ondervraagden op de hoogte is van de subsidiemogelijkheden. Wie twee verschillende isolatiemaatregelen in één keer neemt (dak, gevel, vloer, spouwmuur of ramen) kan een subsidie van ongeveer 20 procent krijgen. Daar bovenop is dan ook subsidie mogelijk voor isolerende deuren en kozijnen voor driedubbel glas. Voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel is een investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) beschikbaar.

 

Ook verenigingen van eigenaren kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor de VVE's  subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding. Voor verhuurders van huurhuizen zijn er al andere subsidieregelingen voor energiebesparing. Bij zeer energiezuinige huizen kan de verhuurder een bijdrage van de huurder vragen. De huurder betaalt dan niet of nauwelijks voor energie en is netto hetzelfde kwijt aan woonlasten voor een huis met meer comfort.

 

Goedkope lening

 

Het is ook mogelijk een gunstige lening af te sluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. Genoemde subsidie en lening zijn te combineren. Ook een combinatie van de rijkssubsidie met bijdragen van een gemeente of provincie is mogelijk. Huiseigenaren die willen investeren in een energiezuiniger huis, kunnen een Energiebespaarlening afsluiten met een speciale rente bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds heeft een budget van € 300 miljoen.

 

 

Een energie ambassadeur kan u helpen met tips om uw woning te verbeteren


 

Wat kan een energie-ambassadeur voor u doen ?

 

  • Samen met u door uw woning lopen om te kijken waar bespaard en/of verbeterd kan worden.
  • Samen met u en uw buren een informatieavond inrichten om elkaars ervaring te delen.

Zo’n informatieavond in het buurthuis kan bijvoorbeeld weleens uitgroeien tot het gezamenlijk aanschaffen van PV-panelen en/of het gezamenlijk laten isoleren van spouwmuren. Door dit gezamenlijk te doen kunt u korting bedingen (en krijgen) bij leveranciers. Het wordt dan dubbel zo leuk, u bespaart en het scheelt in de kosten.

 

De uiteindelijk doelstelling is zo goed en zuinig mogelijk omgaan met energie en zodoende bij te dragen aan ons milieu en leefklimaat  (daarnaast scheelt het ook in uw portemonnee).

 

Hoe word je energieambassadeur ?

 

Informeer bij uw gemeente of er daar ook al een Energieambassadeurs project loopt en meld je aan. Is dat er niet ?  Motiveer ze door het idee te bespreken, zoek een aantal mede enthousiastelingen en vraag of de gemeente kan ondersteunen om het project op te zetten. Denk daarbij aan communicatie (gemeentelijke info-pagina) en eventueel een ambtenaar van bouw en woningtoezicht die een traning kan geven of een training kan organiseren in samenwerking met een adviseur, leraar energie of andere gemeente.  Het hoeft de gemeente niet veel geld te kosten ..

 

 

Doelstelling en totstandkoming van deze website

 

Na het volgen van een korte cursus, aangeboden door de gemeente, zijn wij als energieambassadeurs op stap gegaan en hebben belangeloos medemensen geholpen om tot energie besparing te komen; enerzijds door een klein stukje gedragsverandering bij hen te weeg te brengen en anderzijds door het geven van tips voor woningverbetering.  Dit project loopt in onze regio slechts een paar maanden per jaar, dat is goed want ook een energieambassadeur verdient wat vrije tijd maar aan de andere kant bereiken we dan, met het bezoek van enkele tientallen woningen per jaar, niet zo heel veel mensen....

 

Vandaar ontstond het idee om het begrip ‘energieambassadeur’ te promoten, zodat er uiteindelijk meer ambassadeurs komen, dus meer woningen bezocht kunnen worden.  Daarnaast kunnen bewoners  natuurlijk zelf soms ook wel kijken wat er in hun woning voor verbetering vatbaar is, deze site moet hen daarbij helpen...

 

Wij proberen hier wat eenvoudige tips te geven en op sommige onderwerpen, gedreven als wij zijn, gaan we wat verder de diepte in.

Ook vindt men hier bijvoorbeeld gemiddelde verbruiken van woningen in Nederland, zodat men kan vergelijken of ze er boven of onder zitten.

 

En.. deze website kan ook gezien worden als ‘geheugensteuntje’ voor ons, energie-ambassadeurs, zelf.  

 

Energieambassadeurs.nl  is een onafhankelijk, niet commercieel initiatief.
Deze website is opgezet ( en word onderhouden)  door enkele vrijwillig energie-ambassadeurs.
 

 

Doelstelling in het kort:

 

  • Het zorgen dat mensen verstandiger omgaan met ‘energie’ zodat uiteindelijk minder fossiele brandstoffen hoeven worden gebruikt.  Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: Het is beter voor ons milieu en het levert voor u een financiële besparing op.
  • Het begrip energieambassadeur promoten, zodat uiteindelijk in bijna elke gemeente dit project gedurende enkele maanden per jaar loopt.
  • Het brengen van algemene informatie omtrent wat er mogelijk is om uw woning te verbeteren.
  • Een naslagwerk / verzamelplaats voor u en de energieambassadeur te creëren

Deze website zal langzaam maar zeker uitbreiden met algemene info en waar nodig aangepast en onderhouden worden door vrijwillige, enthousiaste en gedreven energie ambassadeurs.

 

Wij wensen u veel energie besparing en lees plezier. 

 

 

Staat uw ENERGIE AMBASSADEURS organisatie al op onze 'organisatie pagina'?

 

Noot: De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen, wij proberen u hiermee van dienst te zijn. Wij zijn er om u te helpen, niet om door u te worden gedagvaard. Lees  daarom ook onze bijsluiter / disclaimer.

 

does ff normaal,
 douche normaal gebruik water verstandig

Deal van 5 Miljard

 

Oktober 2016: Als het aan Uneto-VNI ligt, gaan de Nederlandse installateurs volop meedoen aan de Deal van 5 Miljard. Tienduizenden kinderen die de WaterSpaarders-beweging op gang hebben gebracht, dagen jong en oud uit om voortaan niet langer dan vijf minuten te douchen. Daarmee willen ze in een jaar tijd 5 miljard liter warm water besparen. Op de derde Nationale WaterSpaarders Dag zette voorzitter Titia Siertsema in Diergaarde Blijdorp namens installatiekoepel Uneto-VNI haar handtekening onder de uitdaging.

 

Als oprichter en drijvende kracht achter de Missing Chapter Foundation is prinses Laurentien nauw betrokken bij de Deal van 5 Miljard. Haar reactie op de toegezegde steun: “We zijn er trots op dat brancheorganisatie Uneto-VNI zich aansluit bij de Deal van 5 miljard. Ik geloof in de kracht van de duizenden aangesloten installatiebedrijven om waterbesparing bij hun klanten onder de aandacht te brengen. Dankzij de inzet van de installatiebranche komen we weer een stap dichter bij het behalen van ons doel: 5 miljard liter water besparen binnen een jaar.”

 

Titia Siertsema vindt het logisch dat Uneto-VNI zich achter het initiatief schaart: “Uneto-VNI is medeondertekenaar van het Energieakkoord voor duurzame groei. De Deal van 5 Miljard sluit daar prima op aan. Bovendien komen onze installateurs letterlijk bij de mensen in de badkamer. Ze geven advies over het besparen van energie, ze installeren waterbesparende douchekoppen en kranen en ze plaatsen energiezuinige combi-ketels. Korter douchen zorgt ervoor dat we met z’n allen nóg meer besparen.  (Bron Uneto-VNI)


Een flimpje gemaakt door het Energieambassadeur initiatief  Utrecht :

 

 

Nog 'n filmpje:
 

Laat je inspireren door Alex Laskey, klik hier voor zijn presentatie.


Scholieren als energie ambassadeur: Jong geleerd is oud gedaan!
Zij inspireren elkaar en anderen...   ook op school is aandacht nodig voor energiebesparing. 

 

Juni 2016:   Zonnestroom (PV) zit nog steeds in de lift.

 

Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is er in het jaar 2015 437 megawatt aan zonnepanelen bijgekomen. In 2014 werd er nog 302 megawatt aan zonnepanelen bijgeplaatst. In totaal werd er vorig jaar 1.485 megawatt aan energie geproduceerd.

Waar in 2009 nog slechts 90 megawatt aan zonnestroom werd geproduceerd, steeg de productie jaarlijks met minstens 40 procent. In 2011 was die groei zelfs bijna 134 procent; van 149 Mw in 2011 naar 369 Mw in 2012.

 

De meeste duurzame energie wordt overigens geproduceerd uit biomassa met bijna 70 procent.

Het totale verbruik in 2015 was 118 petajoule, ruim 7 procent meer dan in het jaar 2014.

 

Toch blijft het percentage dat aan duurzame energie wordt opgewekt in Nederland laag. Ten opzichte van 2014 steeg het gebruik van duurzame energie met 0,3 procentpunt naar 5,8 procent, maar in 2020 moet Nederland, volgens het Energieakkoord, minstens 14 procent van het totale energiegebruik uit hernieuwbare, duurzame, bronnen halen.

 

Nederland loopt achter t.o.v. andere Europese landen:
 

NAP / Nieuws: April 2016: AMSTERDAM - Nederland heeft een achterstand opgelopen op de weg naar een duurzame energievoorziening.

De uitstoot van het broeikasgas CO2 nam in Nederland de afgelopen jaren minder sterk af dan in andere Europese landen, het aandeel van hernieuwbare energie is hier Europees gezien gering en het energieverbruik neemt in ons land zelfs toe. Dat schrijven drie adviesraden in een rapport aan de regering, waarin ze aanbevelingen doen om het tij te keren.

De Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad pleiten in het woensdag gepresenteerde rapport voor een ''versnelling'' van de overgang naar een duurzame energievoorziening.

Ze willen dat het kabinet duidelijke doelen stelt, ook voor de periode na 2020, en die bovendien wettelijk vastlegt. Ook pleiten de raden voor een overeenkomst met de industrie voor de lange termijn. Als vrijwillige afspraken niet voldoende zijn om milieudoelen te halen, zou er wetgeving moeten komen. De raden zijn positief over een ''leveranciersverplichting'', die energiebedrijven dwingt tot een bepaald percentage duurzame energie. In de belastingwetgeving moet bovendien meer worden uitgegaan van het beginsel ''de vervuiler betaalt''. Ook zou de rijksoverheid het initiatief moeten nemen tot een ''groene investeringsmaatschappij'', waarbij onder meer pensioenfondsen en banken geld steken in projecten voor hernieuwbare energie.


Samen kunnen we het verschil maken !

We kennen allemaal de uitspraak "verbeter de wereld begin bij je zelf", dat geldt voor Nederland maar ook voor U.
Kijk, eventueel met hulp van een energieambassadeur, wat u kunt bijdragen aan energiebesparing, of richt met behulp van uw  gemeente ook in uw stad of dorp een organisatie 'energieambassadeurs' op.

 

Energie ambassadeurs © 2019

energie ambassadeur,
 verantwoord omgaan met energie


Energieambassadeurs - Onafhankelijk advies
Tags:energie-ambassadeur, energie loket, bezoek, advies, adviseur, besparing, gas, stroom, duurzaam, organisatie, gemeente, rijk, subsidie
De Energieambassadeur / adviseur geeft onafhankelijk advies met betrekking tot energie-besparen en verduurzaming van uw woning.
Up