Indicatietabel-warmtepomp

Warmtepomp indicatie tabel energie verbruik en draaiuren per jaar

 (getallen in de tabel zijn afgerond naar minder cijfers achter de komma)

 

Deze tabel is tot stand gekomen door interpretatie van praktijkcijfers en theoretische berekeningen.

 

Uitleg van de cijfers in de tabel.

 


  -A en B- 

Uit metingen en rapportage van Nederlandse weerstations, van de afgelopen 10 jaar, is een gemiddelde berekend: Hoeveel uur per jaar welke buitentemperatuur voorkomt.   Een jaar heeft 365 dagen x 24 uur = 8760 uren.

 -C t/m L

-C-L- Bij een oude en dus slecht geïsoleerde woning is het uitgangspunt dat we verwarmen onder 18 ºC buitentemperatuur
Attentie: U ziet hier als 'richtgetal'  100 Watt per m² staan. Bij deze oude woningen zien we in de praktijk dat dit soms zelfs wel eens 200 Watt per m² is.  Veel ' naoorlogse productie bouw'  is destijds slecht tot niet geïsoleerd.
    -E-  Bij een woning gebouwd 1975 - 1980 verwarmen we onder 17ºC buitentemperatuur.
    -F- Bij een woning gebouwd 1981 - 1989 verwarmen we onder 16ºC buitentemperatuur.
    -G- Bij een woning gebouwd 1990 - 1999 verwarmen we onder 15ºC buitentemperatuur.
    -H- Bij een woning gebouwd 2000 - 2009 verwarmen we onder 14ºC buitentemperatuur.
    -i- Bij een woning (2010-2015) gebouwd met waarde Rc 5 verwarmen we onder 13ºC buitentemperatuur.
    -J- Bij een nieuwbouw met waarde Rc 6 verwarmen we onder 12ºC buitentemperatuur.
    -K-En bij een nieuwbouw met waarde Rc 7 verwarmen we onder 11ºC buitentemperatuur.
    -L- 2020:  Een woning gebouwd onder BENG

    -M- 

Gaat over de voorbeeld woning en is niet van belang voor algemeen gebruik van de tabel. Het warmteverlies veranderd natuurlijk naar gelang de buitentemperatuur warmer wordt dan -10ºC, we verdelen dat verlies over het te verwarmen gedeelte zodat we voor elke buitentemperatuur een eigen warmteverliesvermogen hebben. We kunnen dit vermogen dan vermenigvuldigen met het aantal uur dat dit per jaar voorkomt. Vervolgens tellen we al deze op en weten hoeveel kWh af te geven verwarmingsvermogen per jaar nodig is.

    -N-

Uit een warmteverliesberekening per type woning is vast komen te staan welk verwarmingsvermogen nodig is bij -10 ºC, dat vermogen warmtepomp hebben we dan theoretisch ook precies zo geïnstalleerd in de woning, dat vermogen is dus meteen ook het ‘vollastvermogen’ van de warmtepomp. Door nu de totaal benodigde af te geven kW-uren per jaar te delen door het vollastvermogen weten we dus het aantal vollast draaiuren per jaar.

    -O-

Uit diezelfde warmteverliesberekening (is transmissie + ventilatieverliezen) is ook een richtgetal te bepalen, namelijk hoeveel Watt per m² gebruiksoppervlak dit geeft.

We kunnen hierbij kiezen uit Mechanische Ventilatie, welke wij hebben gekozen voor  van het E-verbruik en equivalent gasverbruik, Ventilatie met CO2 sturing of met gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (WTW).

    -P- 

Middels een warmteverlies berekening is bepaald welk verwarmingsvermogen nodig is om bij -10ºC buitentemperatuur deze woning, voorzien van mechanische ventilatie, met een Gebruiks Oppervlak van 150 m² warm te kunnen houden.

    -Q-R- 

Aanpassing van het richtgetal indien het een tussenwoning of vrijstaandewoning is.


-S en T-  Gaan weer over de voorbeeld woning van 150 m².  U kunt deze aanpassen naar uw oppervlak !

    -S-  Als we het aantal af te geven kW-uur per jaar voor verwarming weten per type woning en we weten dat een Hr-ketel theoretisch 8,8 kWh netto per m³ (Gronings) aardgas af kan geven, kunnen we dus deze op elkaar delen en we krijgen dan het theoretisch gasverbruik wat we zouden hebben bij toepassing van een HR aardgas ketel.  


    -T- Als we het aantal af te geven kW-uur per jaar voor verwarming weten per type woning en we passen bijvoorbeeld een warmtepomp toe met een SCOP / SPF van 4,5 dan kunnen we het af te geven vermogen delen door de SPF en we weten het theoretisch jaar verbruik in kWh Elektra per jaar voor verwarming bij toepassing van een warmtepomp.

 

Deze tabel geeft een aardig beeld van wat een 150 m2 woning aan energie voor verwarming verbruikte per jaar in 1975 t.o.v. een woning die vandaag de dag met een isolatiewaarde van Rc 7 wordt gebouwd.  Je ziet dus meteen terug dat het goed isoleren van een woning zich snel terug verdiend.

Uw energie ambassadeur raad u dan ook aan om eerst een woning goed te isoleren voordat u een warmtepomp plaatst.

Go to top

logo ea© vrijdag 3 juli 2020

Pagina: Energieambassadeurs - Indicatietabel-warmtepomp
Tags:indicatietabel, vermogen, verbruik, draaiuren, vollast, warmtepomp
Beschrijving: Indicatie tabel voor verbruik en vollast draaiuren per jaar van een warmtepomp. Tevens richtgetallen verbruik per m² vloeroppervlak per type woning.