Bijsluiter:  Colofon  - Disclaimer - Privacy Policy

 

Colofon / over:
 

Energieambassadeurs.nl  is een onafhankelijk, niet commercieel, particulier initiatief van enkele ambitieuze energie ambassadeurs.

Deze website is dus opgezet ( en word onderhouden)  door vrijwillig energie-ambassadeurs.

"Mensen die belangeloos in hun vrije tijd, enkele maanden per jaar, op verzoek woningen bezoeken om samen met de bewoner te komen tot energiebesparing en woningverbetering. Daarnaast vonden we het leuk, fanatiek en enthousiast als we zijn .. deze site op te zetten Om u en mede ambassadeurs te helpen."   (P v E - 2016)

 

Deze website is mede tot stand gekomen door en dankzij deze bronnen:
 

 • ISSO publicaties
 • RVO (Rijksoverheid)
 • Omgevingsdienst en -loket div. gemeenten.
 • Informatie van Mileu Centraal
 • Informatie van fabrikanten en leveranciers
 • Informatie van energie adviseurs / praktijkervaring
 • Informatie van installateurs / praktijkervaring
 • Landelijke statistieken
 • Praktijk ervaring van Onafhankelijke Energie Ambassadeurs
 • .
 • Vlaam Energie Agentschap


Een speciaal dankwoord gaat uit naar hen die afbeelingen beschikbaar hebben gesteld voor deze site, mede hierdoor is het verboden afbeeldingen van onze site zonder toestemming over te nemen, deze toestemming kunnen wij dus ook niet altijd aan u verlenen omdat sommige afbeeldingen niet door ons zelf zijn gemaakt maar beschikbaar zijn gesteld door derden.

Het is u toegestaan om zonder aanvraag vanaf uw website een link naar onze website te maken.

 

Contact:
 

Gebruik hiervoor ons contactformulier, ECHTER: Energie-ambassadeurs werken regio en/of gemeente gebonden.
Energieambassadeurs zijn vrijwilligers die belangeloos de medemens adviseren m.b.t. energie besparing.

Omdat dit belangeloos is kunnen energieambassadeurs geen grote afstanden afleggen om u te bezoeken. Voor een dergelijk verzoek kunt u bij uw gemeente informeren of daar ook een dergelijk traject loopt, kijk eventueel op onze ‘links pagina’ voor organisaties.


 

Disclaimer:

 

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.  Immers techniek verandert met de dag, wij trachten deze wel bij te houden en passen daarom de inhoud ook regelmatig aan op basis van nieuwe vindingen of voortschrijdend inzicht.
Met namen energieprijzen veranderen nog al eens en zijn ook per leverancier net iets anders, om een vergelijking op deze site goed te volgen gebruikt u het best uw eigen energieprijzen.
 

 

 • De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op onze website.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om uw verzoeken, uw bijdragen en uw link opgaaf zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 • De redactie is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
 • Rekenvoorbeelden op onze site bevatten aannames, richtgetallen en vuistregels maar zijn wel overwogen en realistisch opgesteld, doch niet tot op het allerlaatste detail uitgewerkt, dit om een en ander begrijpelijk en overzichtelijk te houden.
 • Advertenties op deze website worden geplaatst door Google, deze advertenties hebben geen enkel rechtstreeks verband met ‘energie ambassadeurs’ en zijn dus ook geen tips vanuit de organisatie ‘energie ambassadeurs’. Deze advertenties dragen slechts bij in de kosten van beheer en onderhoud van deze website.

 

Privacy verklaring

 • Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 17-5-2018.

Uw privacy is voor Energieambassadeurs van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat de gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we  allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
 
Als u vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Energieambassadeurs verwerkt in principe geen persoonsgegevens anders dan door u zelf aan ons beschikbaar gesteld via ons webformulier.
•    Voor- en achternaam
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres
•    Internetbrowser en apparaat type

Geautomatiseerde besluitvorming

Energieambassadeurs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Energieambassadeurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 2 maanden na het beantwoorden van uw reactie via ons webformulier

Delen van persoonsgegevens met derden

Energieambassadeurs deelt de eventueel door u gestuurde reactie niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Energieambassadeurs gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl
Zie hieronder ook “Google en websites van derden”


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Energieambassadeurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons webformulier.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.

 

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of suggesties doen. Hiervoor gebruiken we uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren de informatie nooit langer dan 2 maanden na het beantwoorden van uw vraag.  

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google-analytics” dienst. Door deze dienst kunnen wij nagaan hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Google Adsense

•    Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website of aan andere websites.
•    Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan u op basis van uw bezoek aan onze site en/of andere sites op internet.
•    U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken.
•    U kunt zich ook afmelden voor cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers door aboutads.info te bezoeken.


Andere websites / websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms (zoals Facebook of bedrijven) van derden waar u door middel van een link op onze website terecht kunt komen. Als u doorlinkt naar Facebook of Linkedin worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.
 

Inzage en wijziging van je gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.
 
U hebt de volgende rechten:
–           uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
–           inzake in de precieze persoonsgegevens die we hebben
–           het laten corrigeren van fouten
–           het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
–           intrekken van toestemming
–           bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ leest u hoe u een klacht moet indienen.


 

Go to top

logo ea© vrijdag 14 mei 2021

Pagina: Energieambassadeurs - Bijsluiter Privacy Disclaimer
Tags:Bijsluiter, privacy, disclaimer
Beschrijving: lees ook de bijsluiter